Уикенд на брега на морето в околностите на Варна

Един дълъг уикенд на брега на морето в околностите на Варна, даде взможност на 40 доброволци - младежки работници от Организация на българските скаути да обсъдят основни предизвикателства пред развитието на организацията, да обменят нови идеи за разработване, внедряване и популяризиране на добри практики и спомогна организационно-координационните дейности. Представените презентации и коментарите към тях показаха разнообразие от дейности, едновременно полезни и интересни за скаутите, впечатлиха ни с разнообразието от идеи и оригинални форми на изява на младите хора от цялата страна. Всички знаем колко е приятно, когато си положил усилия и си постигнал успех, да се похвалиш накрая, да бъдеш възнаграден с внимание и одобрение, да споделиш своите собствени емоции, притеснения, провали и постижения. В приятна и приятелска атмосфера обменихме идеи, аплодирахме се взаимно за постигнатите резултати, „сверихме часовниците", заредихме се с творческа енергия и вдъхновение за предстоящата скаутска „учебна година" и бъдещите занимания по клубовете в страната.

21

Искаме да благодарим на всички доброволци взели участие, както и на нашите приятели от Hotel Veronika Kranevo за прекрасното гостоприемство. Дейността „Мрежуване и споделяне на добри практики" е изпълнена в рамките на Проект НПИМД-КО1-ОБЛ-013/2023 „Повишаване качеството на младежката работа в скаутската организация", финансиран по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта(2023-2025).

Tags: Новини Любопитно