Проект „Повишаване качеството на младежката работа в скаутската организация"

Организация на българските скаути стартира изпълнение на проект „Повишаване качеството на младежката работа в скаутската организация", финансиран от Министерството на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта(2023-2025).

Огромно удоволствие за нас е да съобщим, че през месец юли подписахме договор за финансиране и стартираме дейностите по проект по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта (2023-2025) на Министерството на Младежта и Спорта. Проектът е част от дългосрочната стратегия на Организация на Българските Скаути за повишаване качеството на младежката работа и цели осигуряване на подкрепа за реализиране на инициативи на млади хора за повишаване на тяхната гражданска активност и участие в местното развитие чрез младежки дейности, включващи доброволчество, творчество и култура на местно, общинско и областно ниво. Сыщо така, се цели предоставяне на подкрепа и развитие на капацитета на младежките работници и повишаване качеството на младежката работа, създаване на алтернативи и модели за осмисляне на свободното време на младежите. Проектът се базира на основни принципи и методи на работа, заложени в идеите на световното скаутство - обучение чрез действие, акцентиране върху неформалното образование, провеждане на дейности на открито - в тясна връзка с естествената природна среда и взаимодействие на отделите членове на екипа. Младежите предстои да участват в атрактивни, вдъхновяващи и въвличащи групови дейности, предимно на открито. Едновременно, по интерактивен и забавен за тях начин, ще получат необходимата теоретична подготовка, чрез прилагане на методите на неформалното обучение. Акцентираме и върху осигуряване на сигурна и безопасна среда, здравословен начин на живот, социална интеграция и доброволчество - успешни модели за превенция на различни форми на агресивно поведение и зависимости.

Tags: Новини