УНИЦЕФ България и Организация на българските скаути стартират партньорство в подкрепа на децата и младежите в България

Организация на българските скаути и УНИЦЕФ България в подкрепа на деца и младежи от уязвими групи 883 609 пиксела

Партньорството цели развитието на умения на 21 век и социалната интеграция на деца и младежи от Украйна и от местни уязвими групи. Проектът застъпва и изграждането на младежки лидери срещу климатичните промени.

УНИЦЕФ България и Организация на българските скаути (ОБС) обявяват началото на ново партньорство в помощ на децата и младежите, пристигнали от Украйна и местни деца и младежи от уязвими групи. 

Партньорството, наречено "Skills4Life“ (Умения за живот) ще подкрепи децата и младите хора в България да изградят умения на 21 век, лидерски качества и разбиране по темата за климатичните промени през прилагането на скаутския метод за неформално образование. Личностното израстване на всяко дете и младеж, развитието на пълния им физически, интелектуален, социален и духовен потенциал, както и изграждането им като отговорни членове на своите местни, национални и международни общности е основна цел на скаутското движение по целия свят. 

Проектът ще се реализира през 2023 година в две основни насоки:

  • Интеграция и изграждане на ключови умения у деца и младежи, бягащи от военни конфликти и деца и младежи от местни уязвими групи - предвиждат се обучения за скаутски водачи, лагери за деца и неформални срещи, на които през създаване на приятелства, учене и забавление да се засили социалната интеграция и кохеция на общностите.
  • Изграждане на млади лидери срещу климатичните промени - предвидени са обучения, които да повишат информираността на младите хора по отношение на Глобалните цели за развитие на ООН, борбата срещу климатичните промени и множество младежки инициативи, които да бъдат съсредоточени върху опазването на българската природа. 

Слав Гиндянов, президент на ОБС, споделя: "Щастлив съм от това партньорство, защото то ще позволи на повече деца и млади хора да се докоснат до магията на Скаутството. Ученето чрез практика ще допринесе, за да могат те, неусетно, да развият важни умения, които ще им останат за цял живот. Необикновените предизвикателства, пред които сме изправени през XXI-и век изискват иновативни решения - даването на възможност на младите хора да играя водеща роля в обществото и да бъдат водачи на промените е част от тези решения. Задачата на нашето поколение е да ги подготвим максимално добре и да ги подкрепяме в техния път към създаване на по-добър свят!"

Tags: Новини Любопитно