Скаутското обещание

Скаутското обещание и защо е важно то?

y25bn67kj9204711Пред честта си и пред всички тук,
обещавам да се старая според силите си,
да изпълнявам дълга си към Бога и Отечеството,
да помагам на другите
да спазвам закона на скаута.
Обещах!


Скаутството е едно приключение, което те изпълва с толкова позитивни емоции и същевременно допринася за развитието на младите хора. Това е перфектен начин да съчетаеш полезното с приятното. Скаутството има за цел да подпомогне и допълни развитието на децата, без да измества училището или семейството. Житейските уроци, които младежите ще научат по време на многобройните си приключения, ще бъдат запазени в сърцата им завинаги.

Обещанието само по себе си е един обет, доброволно задължение или вричане за това, какъв ще бъде начинътти на живот в бъдеще, отношението ти към другите и промяна в мисленето ти – от това да мислиш за своето добро към това да мислиш за доброто и на другите. Скаутското обещание е обет към себе си, към другите, с които ще делиш храна и подслон и към Бог. Това са трите основни принципа в скаутството.
Основното, което скаутът обещава, е: да бъде лоялен, да бъде честен и почтен, полезен за другите, както и да им помага. Скаутът е приятел на всички и брат на всеки скаут. Той е вежлив и етичен, приятел на животните, опазва околната среда, уважава и почита родителите си, учителите си и водачите. Скаутът е весел, с висок дух, пестелив е, опазва личната и обществена собственост, чист е в мислите, думите и делата си. Това са скаутските закони, които ни учат на най-възвишените човешки добродетели – вярност, жертвоготовност, дисциплина, благородство. Хубаво е да знаем, че съществува организация, която държи първо на това да помагаш и да уважаваш другия. Много други организации са ориентирани към собствено израстване и придобиване на всякакви характеристики, и някак си на заден план остава това, как можеш да бъдеш полезен за другите. В скаутството, това е най-важната част, ти ставаш безполезен, ако не участваш заедно и наравно с другите. Много от дейностите в скаутството са свързани с отборна игра, която е насочена към физическото или умственото развитие на децата, а понякога съчетава и двете. Скаутите правят всичко заедно, като взаимно си предават знания и опит, има отбори, които си помагат един на друг и така изграждат силна връзка помежду си. Отборната работа помага за развиване на чувството за отговорност спрямо колектива. Във всеки скаутски патрул децата поемат различни отговорности, с което да помогнат на групата. Така те се учат на това, че никой не може да прави всичко сам и в момент на нужда винаги може да разчитат на човека до тях, което засилва тяхната връзка. В бъдеще те ще използват наученото, за да се справят с игрите и препятствията, които ги чакат и ще го правят заедно, като едно голямо сплотено семейство.
Когато човек обещае нещо, той се чувства задължен да прави това, което е обещал, тоест това изгражда самодисциплина, особено при децата, които са по-многобройната група от скаутите. При тях се изгражда отговорност към това, което си казал, учат се да държат на думата си, учат се да бъдат достойни хора, които да са полезни на обществото. Смятам, че това трябва да е смисълът на всяка една организация. Организация на българските скаути дава прекрасен пример за това, какво трябва да се възпитава в най-малките и това към какво да се придържат вече израсналите скаути. Скаутското обещание е страхотен начин да накараш подрастващите да поемат отговорност за своите решения, да са твърди в тези решения, да не се колебаят, а да изграждат своя характер. Просто да бъдат хора.
Обещайте си днес, утре да бъдете с една идея по-отговорни, с една идея по честни, с една идея по-човечни, обещайте си днес да бъдете хора!

Tags: Любопитно