Ровъри

Ровъри - 18 - 26 години

rov2

Ровърството е старшата и последна част от образователната младежка програма на скаутите, отворена за момчета и момичета на възраст между 18 и 26 години. Целта на Ровърската секция е да се помогне прехода на скаутите от юношеството до пълнолетието и да подкрепи младите хора, във финалната фаза на тяхното интегриране в обществото на възрастните. Дейностите се провеждат с голяма група приятели в Ровърската секция.

Програмата предлага един цял свят от дейности, които покриват широк спектър от интереси. Основава се на социалното, физическо, интелектуално, емоционално и духовно развитие на личността. Базирайки Програмата около основните цели на скаутството, всички тези области могат да бъдат развити. Най-важното обаче е, че програмата на секцията е забавна, предизвикателна и интересна за всички. Някои от дейностите дават възможност да бъдете в услуга на други, нуждаещи се хора, докато други дейности дават възможност за приключения- да се пътува в страната и чужбина за вълнуващи срещи с другите ровъри.

Като член на Ровърската секция, ще имате принос в управлението и в разработването на Програмата, което означава, че можете да включите дейности, които ви интересуват. Присъединяването към Ровърската секция може да бъде една от най-важните стъпки в живота ви. То може да отвори врати до нови приятелства, забавления, приключения, както и за някои незабравими преживявания, докато в същото време развивате лидерските и организационните си умения.