Венчъри

ventures

Венчъри - 15 - 18 години

 

 

 

Вие сте на възраст между 15 и 18 години и искате да направите свой собствен проект? Тогава се включете във венчърската секция! Венчърите организират свои собствени дейности, като например експедиции в България или в чужбина, доброволчески проект в Малта, лагер в Испания или ветроходство в Швеция... Те също така организират грандиозни събития, предизвикателни дейности на открито и като черешката на тортата, те съвместно управляват своята собствена група.

Те се научават да се справят с отговорностите, те се развиват за да станат независими, придобиват умения и знания и се развиват непрекъснато. Това се нарича в скаутството "непрекъснато обучение". Екипа от възрастни водачи осигурява вдъхновение и съвети за тази възрастова група.

Ставайки член на Венчърска група, наред с другото, ще се включите в разнообразие от дейности на открито и закрито, като спускане с въже, стрелба с лък, туризъм, къмпингуване, готвене на огън, пещернячество…

Участвали ли сте в бой с торти или пък в кални борби? Венчър скаутите може и да го направят! Можете да организирате много забавни дейности, ако решите заедно да развихрите идеите си. Младите хора командват парада. Венчър скаутите поемат отговорност за управлението на звеното според скаутските принципи. Те са мениджърите - правят планове и постигат целите си. С участието си в управлението, в процеса на вземане на решения,с въвличането им в живота на общността, венчърите придобиват увереност да заемат решения по предизвикателни въпроси, с които те могат да се сблъскат в ситуации от реалния живот.

В рамките на Венчърската програма се дава на всеки възможност да се включи и да работи за „Олимпийската награда“. Наградата има за цел да разшири опита на младежите, като ги постави извън тяхната зона на комфорт с цел да надградят своите лични способности и да изградят умения за лидерство и работа в екип. Едновременно с това, Олимпийската награда позволява на Венчърската секция да работа по общи цели.