Доброволчество

volunteeringЗа да постигне своята мисия, подобно на много други неправителствени организации, Скаутството зависи и постоянно се нуждае от доброволци, които са готови да дарят услуги или време, свободно и доброволно, без да очакват заплащане в замяна. Всеки доброволец допринася за скаутите по негов специфичен начин, според неговия опит, време и т.н.

Tе са тези, подкрепят и насочват младите хора в личностното им развитие, които правят нещата да се случват и които могат да окажат значително влияние върху живота на младите хора.

Казано по-просто, без доброволци Скаутството не може да поддържа растежа си и да запази позицията си като водеща младежка организация на световно ниво.

Ясно е, че нашите доброволци в скаутството са Жизнената сила на Движението. Те са "сърцето и душата" на Движението. Движението е това, което е днес, най-голямата младежка организация, благодарение на активното участие и принос на много доброволци в миналото и настоящето.
Следователно, когато се опитваме да увеличим растежа си и да посрещаме предизвикателствата на 21 век, ние ще продължим да се нуждаем от много повече доброволци за да се постигне нашата мисия и да направим света по-добро място за живот на всички. Уникалността и конкурентните предимства на Скаутството трябва също да се използват за да сме в по-добра позиция когато привличаме нови доброволци. Голямото предизвикателство е как да се създадат възможности много повече хора да почувстват удовлетворение от доброволчеството в Скаутството, да открият за себе си оптималните ползи, което до доведе и до удължаване на периода на задържане на вече подготвените и обучени доброволци в Скаутството.

volunteerГъвкави доброволчески възможности съответстващи на Вашите нагласи

Ако искате да бъдете част от Организация на Българските Скаути, да се борите за една кауза с над 100 годишна традиция и да станете член на голямото скаутско семейство сега можете да го направите.

Тази година хора като вас ни помогнаха да организираме по-вече образователни приключенски дейности от която и да е друга доброволческа организация с нестопанска цел в страната. Предишен опит или връзка със Скаутската организация не е необходим. Ние сме радостни да посрещнем доброволци с различен бекграунд.

Има голямо разнообразиe от възможности за включване, например:

 • работа пряко с младите хора;
 • подкрепа или менажиране на други доброволци;
 • осигуряване на специализирана подкрепа като например експертиза в областта на фондонабирането, обучаването на доброволци, връзки с
 • обществеността...;
 • организиране на събития;
 • грижа за административната част на Скаутството като например административен секретар, счетоводител, юрист;

Без значение каква област ви е интересна или какви умения желаете да развивате- бъдете сигурни, че при Скаутите има място за Вас. Вие може да помагате самостоятелно или като част от вече изграден тим.

Вашето време, Вашият избор

Доброволчеството за Скаутите Ви дава възможност да се включите в различни дейности, да посетите нови места, да се учите и да споделите вашите умения.

Вие може да решите колко време желаете да дарите и в коя точно област да помогнете. Това може да една вечер, една седмица или един уикенд през годината.

Защо да стана доброволец?

 • ще се забавлявате и ще се чуствате възнаградени
 • ще придобиете нови умения
 • ще научите нови неща
 • ще намерите нови приятели
 • ще получите квалификации, които може да добавите във Вашето CV
 • ще участвате в Промяната
 • ще допринесете за развитието на местната Ви общност

Вие може да направите промяната

blagotvoritelnaДоброволческата Ви работа ще доведе до положителна промяна в живота на младите хора. От стрелба с лък до скално катерене, от лагеруване на палтка до актьорско майсторство – младите хора получават възможност да опитат нещо ново, да открият своите таланти, да развият и обогатят ценностната си система.

Искаме да се свържем със студенти; млади хора, които вече са завършили образованието си; преподаватели; родители; обучители и инструктори, участващи в различни аспекти на формалното и неформалното обучение; представители на сдружения, работещи в сферата на формалното и неформалното образование, включително студентски, ученически, учителски и родителски съвети или неформални сдружения и групи; сдружения с нестопанска цел – доброволчески, младежки неправителствени организации.

Организация на българските скаути успешно управлява доброволчески проекти по Европейската доброволческа служба и по други доброволчески програми. До момента сме изпращали доброволци по проекти в Малта, Швейцария, Словакия, Италия, Испания, Япония, Швеция…

Организация на българските скаути е домакин също на чуждестранни доброволци от Испания, Литва, Румъния, Швеция, Франция, Белгия, Чехия, Полша, САЩ…