Име Позиция Телефон Област Община Държава
Председател на УС +359882024758 Русе Русе България
Член на Управителен съвет Русе Русе България
Член на Управителен съвет Варна Варна България
Член на Управителен съвет Варна Варна България
Член на Управителен съвет София София България
Международен комисар +359883437439 Варна Варна България
Главен скаут Варна Варна България
България