Име Позиция Телефон Област Община Държава
Председател на УС +359882024758 Русе Русе България
Член на Управителен съвет Русе Русе България
Член на Управителен съвет Варна Варна България
Член на Управителен съвет +359883437439 Варна Варна България
Член на Управителен съвет София София България
Международен комисар Варна Варна България
Главен скаут Варна Варна България
България